Gjerløff, A. K., Palmenfelt, U., Kjus, A., Axelsson, B. og Kjesrud, K. (2015) «Bokmeldinger», Tidsskrift for kulturforskning, 14(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1167 (åpnet: 19januar2022).