Gjesvik, T. (2015) «he Road in Art: Three Cases from Nineteenth-Century Norway», Tidsskrift for kulturforskning, 14(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1166 (åpnet: 20januar2022).