Haugen, B. S. H. (2015) «irkningsfulle tekstiler – i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet», Tidsskrift for kulturforskning, 14(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1165 (åpnet: 21januar2022).