Tolgensbakk, I. (2015) «Partysvensker; GO HARD! En narratologisk studie av unge svenske arbeidsmigranters nærvær i Oslo», Tidsskrift for kulturforskning, 14(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1164 (åpnet: 20januar2022).