Rogan, B. (2015) «Norsk kulturhistorie i kontekst - et bidrag til genealogien», Tidsskrift for kulturforskning, 14(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1163 (åpnet: 6juli2022).