Ronström, Owe. 2013. «Gute, gotlänning, fastlänning, Svensk». Tidsskrift for Kulturforskning 12 (2). http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/627.