Skjelbred, Ann Helene Bolstad. 2011. «â€Her Ligger Ennu Meget skjult”. Om Kildeskaperen Yngvar Mejland». Tidsskrift for Kulturforskning 10 (2-3). http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/427.