Flinterud, Guro, og Ida Tolgensbakk. 2022. «‘utformet Ved Samarbeide Av talløse Slegter Og folkefærd, Baade De Mindre Og De Mere civiliserede’: Tradering Og Sjangre På Den Digitale Allmenningen». Tidsskrift for Kulturforskning, nr. 1 (august). http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2093.