Gjerløff, Anne Katrine, Ulf Palmenfelt, Audun Kjus, Bodil Axelsson, og Karoline Kjesrud. 2015. «Bokmeldinger». Tidsskrift for Kulturforskning 14 (1). http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1167.