Skott, F. (2014). Finns det på nätet?. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/669