Haakestad, J. (2012). Å skape en museumssamling. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/660