Fjeld, T. I. (2012). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/646