Apeland, S. (2012). Margareta Jersild och Märta Ramsten 2008. La folia. En europeisk melodi i svenska musikmiljöer. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/644