Rogan, B. (2013). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/634