Schaaning, E. (2013). Eksempelets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/629