Ronström, O. (2013). Gute, gotlänning, fastlänning, svensk. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/627