Hamran, T. (2007). Berit Johannessen 2006. Sykepleiere i alternativ behandling: hvorfor velger offentlig godkjente sykepleiere å tilby alternativ behandling?. Tidsskrift for Kulturforskning, 6(4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/506