Knoff, H. (2011). Sportspolitisk sammenblanding av nasjons­bygging og kommersialisering i ikke-vestlige land. Tidsskrift for Kulturforskning, 10(4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/488