Fjell, T. I. (2009). Skrevne emosjoner. Tidsskrift for Kulturforskning, 8(4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/451