Telste, K. (2011). Fangeportretter – fragmenterte fortellinger om levd liv. Tidsskrift for Kulturforskning, 10(2-3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/431