Eriksen, A. (2014). Bautasteiner, monumenter og nasjonale minner. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/343