Flinterud, G., & Tolgensbakk, I. (2022). «utformet ved samarbeide av talløse slegter og folkefærd, baade de mindre og de mere civiliserede»: Tradering og sjangre på den digitale allmenningen. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2093