Ingemark, C. A. (2022). Framtidens former: Hur genrer formar förståelsen av en klimatförändrad framtid i folkloristiska frågelistsvar. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2091