Eriksen, A., & Kverndokk, K. (2022). Innledning. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2089