Tolgensbakk, I. (2019). Lotta Fernstål og Charlotte Hyltén-Cavallius. Romska liv och platser: Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1697