Kverndokk, K. (2019). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1688