Resløkken, Åmund N. (2019). «Ein lut av det nære levande livet». Tradisjon, tradisjonselementer og tradi­sjonsforskere. En studie av spørrelisteserien <i>Ord og sed</i> 1934–1947. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1602