Kverndokk, K. (2018). Inger Christiansen 1937-2017. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1445