Moberg, J. (2018). Maria Zackariasson 2016. <i>Gemenskapen: deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia</i>. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1444