Ringdal, S. (2018). Kroppens transformasjoner blant unge Agder-kvinner i New York, 1945–1965. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1437