Reme, E. (2018). Loft og kjeller. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1434