Eriksen, A. (2016). Krumsabler, krutt og kanoner. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1315