Ellingsen, G. (2016). Hva anekdotene rommer. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1275