Naguib, S.-A., & Fossgard, E. (2016). Bokmeldinger. Tidsskrift for Kulturforskning, 14(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1204