Gjerløff, A. K., Palmenfelt, U., Kjus, A., Axelsson, B., & Kjesrud, K. (2015). Bokmeldinger. Tidsskrift for Kulturforskning, 14(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1167