Gjesvik, T. (2015). he Road in Art: Three Cases from Nineteenth-Century Norway. Tidsskrift for Kulturforskning, 14(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1166