(1)
Apeland, S. Margareta Jersild Och Märta Ramsten 2008. La Folia. En Europeisk Melodi I Svenska musikmiljöer. Tfk 2012, 11.