(1)
Ronström, O. Gute, gotlänning, fastlänning, Svensk. Tfk 2013, 12.