(1)
Hamran, T. Berit Johannessen 2006. Sykepleiere I Alternativ Behandling: Hvorfor Velger Offentlig Godkjente Sykepleiere å Tilby Alternativ Behandling?. Tfk 2007, 6.