(1)
Skjelbred, A. H. B. ”Her Ligger Ennu Meget skjult”. Om Kildeskaperen Yngvar Mejland. Tfk 2011, 10.