(1)
Kverndokk, K. "Eg Veit Eg Burde Grine, Alle Dei Andre Grin jo.&Quot;. Tfk 2005, 4.