(1)
Flinterud, G.; Tolgensbakk, I. «utformet Ved Samarbeide Av talløse Slegter Og folkefærd, Baade De Mindre Og De Mere civiliserede»: Tradering Og Sjangre På Den Digitale Allmenningen. Tfk 2022.