(1)
Eriksen, A.; Kverndokk, K. Innledning. Tfk 2022.