(1)
Resløkken, Åmund N. «Ein Lut Av Det nære Levande livet». Tradisjon, Tradisjonselementer Og tradi­sjonsforskere. En Studie Av spørrelisteserien <i>Ord Og sed</i≫ 1934–1947. Tfk 2019.