(1)
Moberg, J. Maria Zackariasson 2016. <i>Gemenskapen: Deltagande, Identitet Och Religiositet Bland Unga I Equmenia</i≫. Tfk 2018.