(1)
Eriksen, A. Krumsabler, Krutt Og Kanoner. Tfk 2016.