(1)
Ellingsen, G. Hva Anekdotene Rommer. Tfk 2016.