(1)
Naguib, S.-A.; Fossgard, E. Bokmeldinger. Tfk 2016, 14.