(1)
Rogan, B. Norsk Kulturhistorie I Kontekst - Et Bidrag Til Genealogien. Tfk 2015, 14.