[1]
Rogan, B., Hellspong, M., Vasström, A., Metsänkylä, A. og Joensen, J.P. 2014. Nordiske blikk på norsk faghistorie. Tidsskrift for kulturforskning. 13, 1-2 (aug. 2014).